23. 3. 2022: Slavnostní zahájení 1. etapy úprav dopravní infrastruktury. Svatý Hostýn

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Zlínský
  • Ingr František
  • F-I
  • Hostýn (Svatý Hostýn, Chvalčov)
  • ČR - diecéze
  • Poutní místo