červen 23, mše sv. slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem, Hradec Králové - Další foto

  • Česká republika
  • Královéhradecká
  • Královéhradecký
  • Hradec Králové
  • A-E
  • Těla a Krve Páně (Boží tělo)
  • ČR
  • Cvejnová Eva