červen 09, Seslání Ducha svatého a biřmování, sv. Václav, Olomouc DPZ