červen 02, 1. sv. přijímání, Uherský Brod-ostatní foto