červen 02, Mše sv. s biřmováním, Kutná Hora

  • Česká republika
  • Královéhradecká
  • Středočeský
  • O-Š
  • Biřmování
  • Kutná Hora
  • Synek Petr
  • # Svátosti
  • ČR

Další fotografie