1. 11. 2022: Prof. Strauss v rodišti biskupa Neumanna, Prachatice