červen 17, Žehnání azylového domu sv. Vincence, Dokument, Staré Město