3. 3. 2024: Biřmování, Slovenská farnost, Sv. Jindřich, Praha

Další fotografie