červen 02, 1. sv. přijímání, Uherský Brod

  • Olomoucká
  • Česká republika
  • Olomoucký
  • Olomouc
  • J-N
  • Novák Dominik
  • Eucharistie (První svaté přijímání)
  • # Svátosti
  • ČR

Další fotografie