28. 10. 2023: Svátost biřmování, Přerov

Další fotografie