květen 26, první sv. přijímání, sv. Václav, Praha – další foto