září 27, 1. sv. přijímání v Šilheřovicích, Šilheřovice - další fotografie pro zúčastněné

  • Ostravsko-Opavská
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • A-E
  • Eucharistie (První svaté přijímání)
  • Eucharistie/Večeře Páně
  • # Svátosti
  • ČR - diecéze
  • Curylo Vojtěch
  • Šilheřovice