5. 7. 2021: Poutní mše svatá s požehnáním kaple, Měcholupy

Kategorie pro vyhledávání - galerie: