24. 4. 2022: Pascha - utreňa a sv. liturgie s žehnáním pokrmů, kostel sv. Mikuláše, Praha

  • Česká republika
  • Praha
  • Horníková Lucie
  • Velikonoční triduum
  • F-I
  • Apoštolský Exarchát Řeckokatolické církve
  • # Postní a velikonoční doba
  • Doba velikonoční
  • Pascha

Další fotografie