září 28, Návrat relikvie, nešpory a mše svatá, katedrála, Praha

  • Pražská
  • Praha
  • Česká republika
  • Praha
  • sv. Václav
  • Řehořová Martina
  • O-Š
  • ČR
  • Katedrála sv. Víta