září 28, Návrat relikvie, nešpory a mše svatá, katedrála, Praha