Listopad 25, Svátek sv. Kateřiny - Červená středa, Kuřím

 • Stavba zasvěcena
 • Česká republika
 • Brněnská
 • Jihomoravský
 • Svíce
 • Civilní předměty
 • Sakrální a liturgické předměty
 • Liturgické
 • Svíčka
 • Adorace
 • F-I
 • Plamen
 • Adorace
 • sv. Kateřina Alexandrijská
 • Kostel , Chrám, Katedrála
 • sv. Máří Magdalena
 • Mše svatá
 • Kuřim
 • ČR - diecéze
 • Hanskut Radek