19. 2. 2022: Mons. Lobkowicz, Ostrava

  • Ostravsko-Opavská
  • Ostrava
  • Poruba Zdeněk
  • Moravskoslezský
  • Česká republika
  • F-I
  • O-Š
  • ČR - diecéze
  • Fussová Jarmila