24. 6. 2022: Doživotné rehoľné sľuby sestry Márie Miriam, Piaristický kostol Najsvätejšej Trojice v Prievidzi - ďalšie foto

Kategorie pro vyhledávání - galerie: