Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Seřadit sestupně Fotografové
Mše ke cti sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha Anežský klášter na Františku Roman Albrecht
Janušův festival dětských chrámových sborů a schol Praha-Vinohrady aula Arcibiskupského gymnázia a kostel sv. Ludmily N e o b s a z e n o
První koncert na svatovítské varhany Zahraničí El Papiol, Barcelona dílna Gerharda Grenzinga Martina Řehořová
Prohlídka varhanářské dílny Gerharda Grenzinga Zahraničí Barcelona El Papiol Martina Řehořová
Rytířský řád Božího hrobu - Řádová mše Diecéze brněnská Křtiny Jména Panny Marie Tomáš Cigánek, Ladislav Bušek
Prvokomunikanti 2019 Diecéze brněnská Brno Katedrála sv. Petra a Pavla Martin Kalda
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Michal Havel
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie svátku sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Roman Albrecht
Liturgie památky sv. Cecílie Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Rekviem za Karla IV. Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie pátku po 1. neděli adventní Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová, Michal Havel
Liturgie slavnosti Narození Páně - v noci Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Narození Páně - ve dne Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Konference pro ženy a dívky Koktejl Diecéze královéhradecká Dlouhý KC Immanuel Iva Horálková
Ekumenické nešpory Arcidiecéze pražská Praha 6 Klášter Benediktinek - Bílá hora Tomáš Ježek
Transitus sv. Františka Diecéze brněnská Soběšice Klášter klarisek Tomáš Cigánek
Hubertská pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie Tomáš Cigánek
Dušičková pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Svatováclavská réva Diecéze ostravsko-opavská Lubina Kostel sv. Václava / Lubina Nela Franková
Svátost biřmování Arcidiecéze olomoucká Vracov Kostel sv. Vavřince Zbyněk Šišpera
Svatoludmilská mše na Tetíně Tetín Kostel svaté Ludmily Roman Albrecht
Mše u zachraňované kaple Panny Marie Bolestné Arcidiecéze pražská Praha Křenkov - Praha Barrandov Jakub Šerých
Poslaný - konference o modlitbě chval a službě Arcidiecéze olomoucká Valašské Klobouky Kulturní dům Klobučan Martin Štecher
Nedělní bohoslužba sloužená kardinálem Dukou Zahraničí Barcelona La Sagrada Familia Martina Řehořová
Poutní bohoslužba v klášteře Montserrat Zahraničí Montserrat Montserrat Martina Řehořová