Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Seřadit sestupně Fotografové
Svěcení nových varhan Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České na Spořilově Betty Horníková
Národního setkání modliteb matek Diecéze královéhradecká Pardubice Centrum Ideon N e o b s a z e n o
1. sv. přijímání Arcidiecéze olomoucká Uherský Brod farní kostel Dominik Novák
Antiochia (11.7.-9.8.) Diecéze brněnská Lipovec Farnost Lipovec Vojtěch Hlávka
Porciunkule Arcidiecéze pražská Hájek františkánský klášter N e o b s a z e n o
Primiční mše svatá - Vojtěch Radoch Arcidiecéze olomoucká Ostrožská Lhota Hora Svatého Antonína Vojta Pospíšil
Červená středa - centrální akce v Praze Arcidiecéze pražská Praha 1 Karolinum - konference, křesťansko-židovská modlitba, průvod přes Staroměstské náměstí Lucie Horníková
jáhenské svěcení Arcidiecéze olomoucká Olomouc katedrála sv. Václava František Ingr, Dominik Novák
1. sv. přijímání Arcidiecéze olomoucká Olomouc katedrála sv. Václava Dominik Novák
Hlavní pouť v Hájku Arcidiecéze pražská Hájek klášter v Hájku N e o b s a z e n o
Svatoanenská pouť ve Křtinách Diecéze brněnská Brno Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Korunovační pouť ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Titulární slavnost ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Slavnostní požehnání kostela Krista Spasitele Arcidiecéze pražská Praha - Barrandov kostel Krista Spasitele Jakub Šerých
1. sv. přijímání Arcidiecéze olomoucká Svatobořice-Mistřín Kostel Navštívení Panny Marie Dominik Novák
První svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Ježov Kostel svatého Jakuba Staršího Richard Smolák
První svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Milotice Kostel Všech svatých Richard Smolák
Pouť kněží Diecéze brněnská Kostelní Vydří P. Maria Karmelská Radek Hanskut
Mše sv. s věčnými sliby Arcidiecéze pražská Praha Panny Marie Sněžné N e o b s a z e n o
Žehnání mariánského sloupu Arcidiecéze pražská Praha PM před Týnem + Staroměstské náměstí Martina Řehořová
Studentský Velehrad (25.-28.9.) Arcidiecéze olomoucká Velehrad Poutní areál Velehrad Vojtěch Hlávka
Pouť ke sv. Cyrilu a Metoději v Mikulčicích 2020 Arcidiecéze olomoucká Mikulčice Poutním místo v Mikulčicích na Hodonínsku N e o b s a z e n o
Jáhenské svěcení Arcidiecéze pražská Praha 1 Praha, katedrála sv. Víta N e o b s a z e n o
85. výročí posvěcení kostela Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České na Spořilově Betty Horníková
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Liturgie slavnosti Narození Páně - ve dne Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Betty Horníková
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie ke cti sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Betty Horníková
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Michal Havel