Datum a čas Událost Den Diecéze Město Seřadit sestupně Místo Fotografové
Nedělní bohoslužba sloužená kardinálem Dukou Zahraničí Barcelona La Sagrada Familia Martina Řehořová
Prohlídka varhanářské dílny Gerharda Grenzinga Zahraničí Barcelona El Papiol Martina Řehořová
pobožnost Transitus Diecéze brněnská Brno sv. Janů - u minoritů Brno Stanislav Pospíšil jr.
Slavnost sv. Františka - mše sv. Diecéze brněnská Brno sv. Janů - u minoritů Brno Vojtěch Hlávka
Benefiční odpoledne pro rodiče s dětmi na podporu organizace Na Počátku Diecéze brněnská Brno Rádio Proglas Kamila Hercová
Prvokomunikanti 2019 Diecéze brněnská Brno Katedrála sv. Petra a Pavla Martin Kalda
Slavnost sv. Františka Diecéze brněnská Brno - Husovice Nejsvětějšího srdce Páně Tomáš Cigánek
Konference pro ženy a dívky Koktejl Diecéze královéhradecká Dlouhý KC Immanuel Iva Horálková
První koncert na svatovítské varhany Zahraničí El Papiol, Barcelona dílna Gerharda Grenzinga Martina Řehořová
Návštěva papežského nuncia ve věznici Arcidiecéze pražská Jiřice Věznice Jiřice Martina Řehořová
Hubertská pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie Tomáš Cigánek
Rytířský řád Božího hrobu - Řádová mše Diecéze brněnská Křtiny Jména Panny Marie Tomáš Cigánek, Ladislav Bušek
Dušičková pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Svěcení oltáře Diecéze brněnská Kunštát sv. Stanislav Radek Hanskut
Svatováclavská réva Diecéze ostravsko-opavská Lubina Kostel sv. Václava / Lubina Nela Franková
Poutní bohoslužba v klášteře Montserrat Zahraničí Montserrat Montserrat Martina Řehořová
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Mše u zachraňované kaple Panny Marie Bolestné Arcidiecéze pražská Praha Křenkov - Praha Barrandov Jakub Šerých
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech Svatých Lucie Horníková
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Michal Havel
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Mše ke cti sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha Anežský klášter na Františku Roman Albrecht
Liturgie svátku sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Roman Albrecht
Liturgie památky sv. Cecílie Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Rekviem za Karla IV. Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Jáhenské svěcení Arcidiecéze pražská Praha Panny Marie Sněžné Tomáš Cigánek, Jakub Šerých
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Děkovná mše sv. za 30 let od svatořečení Anežky České Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České Roman Albrecht