Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
První svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Olomouc Sv. Václav Pavel Langer
Svátost biřmování Diecéze českobudějovická Suchdol nad Lužnicí Kostel sv.Mikuláše Marie Košinová
1.svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Uherské Hradiště farní kostel sv. Františka Xaverského Martin Štecher
Biřmování Diecéze ostravsko-opavská Kozlovice Kostel sv. Michaela archanděla Jan Kalenský
Birmovka Zahraničí Malacky Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie N e o b s a z e n o
1. sv. přijímání Diecéze brněnská Dambořice sv. Martin Tomáš Cigánek
Mše sv. u příležitosti arcidiecézního eucharistického kongresu Arcidiecéze pražská Praha-Strahov Nanebevzetí Panny Marie Martina Řehořová
Diecézní setkání dětí Diecéze královéhradecká Hradec Králové katedrála Sv. Ducha N e o b s a z e n o
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Petr Synek
Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Slavnost seslání Ducha svatého Diecéze ostravsko-opavská Ostrava Katedrála Božského Spasitele Dominik David
Liturgie slavnosti Seslání Ducha svatého Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková
Kurz výroby biblických postaviček Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Evangelický kostel sv. Petra v Brandýse nad Labem Tomáš Ježek
Kňazská vysviacka Zahraničí Trnava upresnime Mária Švecová
kněžské svěcení Martina Moravce Arcidiecéze pražská Praha sv. Františka na Křižovnickém náměstí Roman Albrecht
Liturgie slavnosti sv. Víta Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová
1. sv. přijímání Diecéze brněnská Žarošice Žarošice Štěpán Langášek
Pastorační návštěva kardinála Dominika Duky a farní den Diecéze brněnská Blansko sv. Martin N e o b s a z e n o
1. sv. přijímání Diecéze českobudějovická Strakonice kostel sv. Markéty Michal Klečka
První svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Kyjov Kostel Nanebevzetí Panny Marie Richard Smolák
První svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České Roman Albrecht
Pouť ke cti svatého Antonína Arcidiecéze olomoucká Blatnice pod Svatým Antonínkem Hora Svatého Antonína Vojta Pospíšil, Bedřich Bartl
Kňazská a diakonská vysviacka Zahraničí Bratislava Katedrála sv. Martina Mária Švecová, Zuzana Kostková
Liturgie slavnosti Těla a krve Páně Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová
Boží Tělo Diecéze ostravsko-opavská Frydek-Mistek Kostel sv. Jana a Pavla Jan Kalenský
Festival Kefasfest Dolní Kounice Rosa Coeli Vojtěch Hlávka
Festival Kefasfest (pátek až neděle) Diecéze brněnská Dolní Kounice Rosa Coeli Vojtěch Hlávka
Jáhenské svěcení Arcidiecéze olomoucká Olomouc katedrála sv. Václava Dominik Novák
liturgie kněžského svěcení Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Betty Horníková
SKAM - Setkání Křesťanské aktivní mládeže Praha Školní sportovní a farní areál v Dolních Počernicích Tomáš Ježek