Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Navalis Arcidiecéze pražská Praha Praha Lena Labajová, Michaela Gavláková
Liturgie slavnosti sv. Jana Nepomuckého Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Pouť Modliteb za nejmenší Arcidiecéze olomoucká Svatý Kopeček u Olomouce Bazilika Navštívení Panny Marie, Svatý Kopeček u Olomouce N e o b s a z e n o
Liturgie 6. neděle velikonoční Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
První svaté přijímání Diecéze brněnská Vranov Narození Panny Marie Vranov Dušan Kadlec
Full of Life Diecéze brněnská Brno Řečkovice - areál nad kostelem svatého Vavřince N e o b s a z e n o
1. Svaté přijímání Diecéze ostravsko-opavská Hodslavice Hodslavice Dominik David
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Zdislavení Diecéze brněnská Křižanov farnost Křižanov,kostel sv. Václava Stanislav Knotek
Noc kostelů - SBMka - křest nového CD Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
První Svaté přijímání Arcidiecéze pražská Praha 5 kostel sv. Filipa a Jakuba Martin Myslivec
Liturgie slavnosti Těla a Krve Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Boží Tělo u minoritů Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti sv. Víta Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Setkání křesťanské aktivní mládeže - SKAM Arcidiecéze pražská Praha, Dolní Počernice Praha - Dolní Počernice N e o b s a z e n o
Slavnost sv. Jana Křtitele Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Liturgie kněžského svěcení Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
mše svatá na poděkování Arcidiecéze pražská Noutonice sv. Jana Křtitele Ladislav Bušek
Pouť kněží Diecéze brněnská Kostelní Vydří P. Maria Karmelská Radek Hanskut
Hlavní pouť v Hájku Arcidiecéze pražská Hájek klášter v Hájku Jakub Šerých
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie ke cti sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Betty Horníková
Národního setkání modliteb matek Diecéze královéhradecká Pardubice Centrum Ideon N e o b s a z e n o
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Michal Havel
85. výročí posvěcení kostela Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České na Spořilově Betty Horníková
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech svatých Betty Horníková