Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Vigilie a křest na Bílou Sobotu Arcidiecéze olomoucká Kyjov Kostel Nanebevzetí Panny Marie Vojtěch Pospíšil
Liturgie vigilie sl. Zmrtvýchvstání Páně Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková
Mše svatá ke Vzkříšení Páně Arcidiecéze pražská Stochov kostel sv. Václava Tomáš Ježek
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Diecéze královéhradecká Hradec Králové Katedrála Sv. Ducha N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Betty Horníková
Jízda okolo osení Diecéze ostravsko-opavská Lukavec (Fulnek) Kostel sv. Jan Křtitele a sv. Barbory Nela Franková
Liturgie slavnosti sv. Vojtěcha Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová
Lesní ples - VKH Olomouc Arcidiecéze olomoucká Olomouc Dům u Parku Jan Čermák
Den smíření a milosrdenství na Černém mostě Arcidiecéze pražská Praha kopeček milosrdenství, Irvingova ul., Černý most Tomáš Ježek
Neděle Božího milosrdenství Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité Vojtěch Hlávka, Vít Horník, Dušan Kadlec
poutní mše sv. ke sv. Stanislavovi - 940 let od smrti sv. Stanislava Diecéze brněnská Kunštát sv. Stanislav Radek Hanskut
Pouť Mary’s Meals na Sv. Hostýně Arcidiecéze olomoucká Chvalčov Sv. Hostýn N e o b s a z e n o
Děkanátní setkání / Jarní pouť k bl. P. Engelmarovi Diecéze brněnská Vřesice sv. Monika a sv. Augustin Radek Hanskut
Pouť vděčnosti k Panně Marii Loretanské u minoritů Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Liturgie sl. výročí posvěcení katedrály Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová, Anička Guthrie
Absolventský Velehrad 2019 Arcidiecéze olomoucká Velehrad Velehrad Jan Čermák
Absolventský Velehrad 2019 Arcidiecéze olomoucká Velehrad Velehrad Jan Čermák
1. sv. přijímání Diecéze brněnská Brno - Slatina Povýšení svatého Kříže Tomáš Cigánek
Absolventský Velehrad 2019 Arcidiecéze olomoucká Velehrad Velehrad Jan Čermák
Symbolické předání klíče od kostela řádu sv. Lazara Arcidiecéze pražská Praha Panny Marie Matky ustavičné pomoci a sv. Kajetána Martina Řehořová
Noc kostelů Diecéze královéhradecká Hradec Králové kostely v HK N e o b s a z e n o
Noc kostelů Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Roman Albrecht
1. sv. přijímání Diecéze brněnská Brno - Líšeň Salesko Tomáš Cigánek
První Svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Milotice Kostel Všech svatých Richard Smolák
Biřmováníi u sv. Janů Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité Vojtěch Hlávka
Diecézní setkání dětí Diecéze královéhradecká Hradec Králové katedrála Sv. Ducha N e o b s a z e n o
Slavnost seslání Ducha svatého Diecéze ostravsko-opavská Ostrava Katedrála Božského Spasitele Dominik David
Kurz výroby biblických postaviček Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Evangelický kostel sv. Petra v Brandýse nad Labem Tomáš Ježek
Liturgie slavnosti sv. Víta Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Kateřina Galušková
První Svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Kyjov Kostel Nanebevzetí Panny Marie Richard Smolák