Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
rekviem za kardinála Josefa Berana Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie slavnosti Seslání Ducha svatého Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková
Liturgie slavnosti sv. Víta Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie slavnosti Těla a krve Páně Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
liturgie kněžského svěcení Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Lucie Horníková, Betty Horníková
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Jana Havlová
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Michal Havel
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech Svatých Neobsazeno
Liturgie svátku sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie památky sv. Cecílie Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Rekviem za Karla IV. Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie pátku po 1. neděli adventní Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie slavnosti Narození Páně - v noci Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie slavnosti Narození Páně - ve dne Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Neobsazeno