Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Mše sv. pro Hnutí pro život Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti sv. Votěcha Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie památky sv. Zikmunda Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Betty Horníková
800. výročí narození svaté Zdislavy Jablonné v Podještědí Bazilika sv. vavřince a sv. zdislavy+ historický průvod na Lemberk N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti výročí posvěcení katedrály Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Liturgie slavnosti sv. Jana Nepomuckého Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie, Jana Havlová
Liturgie 6. neděle velikonoční Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
První svaté přijímání Diecéze brněnská Vranov Narození Panny Marie Vranov Dušan Kadlec
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Těla a Krve Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie slavnosti sv. Víta Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Setkání křesťanské aktivní mládeže - SKAM Praha, Dolní Počernice Praha - Dolní Počernice N e o b s a z e n o
Slavnost sv. Jana Křtitele Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité N e o b s a z e n o
Liturgie kněžského svěcení Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
mše svatá na poděkování Arcidiecéze pražská Noutonice sv. Jana Křtitele Ladislav Bušek
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie ke cti sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Národního setkání modliteb matek Pardubice Centrum Ideon N e o b s a z e n o
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Michal Havel
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech svatých N e o b s a z e n o
Liturgie svátku sv. Anežky České Praha sv. Vít Jana Havlová
Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie slavnosti Ježíše Krista Krále Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Slavnostní požehnání kostela Krista Spasitele Arcidiecéze pražská Praha - Barrandov kostel Krista Spasitele Jakub Šerých
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Mše sv. pro Stonožku Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová