Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha N e o b s a z e n o
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha sv. Terezie Jana Havlová
Liturgie slavnosti Matky Boží Panny Marie Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Tříkrálový koncert Diecéze brněnská Brno kostel sv. Augustina N e o b s a z e n o
Slavnost CMG a SOŠPg Diecéze brněnská Brno kostel sv. Augustina N e o b s a z e n o
OverFlow Diecéze brněnská Velké Meziříčí farní kostel sv.Mikuláše Iva Horálková
Liturgie svátku Uvedení Páně do chrámu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Lucie Horníková
Liturgie Popeleční středy Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Ekumenická bohoslužba Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
mše sv. v kapli sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Rekviem za kardinála Vlka Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie květné Neděle Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová, Michal Havel
Missa chrismatis Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie Zeleného čtvrtku Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Ranní chvály Velkého Pátku Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Michal Havel
Obřady Velkého pátku Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Roman Albrecht, Jana Havlová
Ranní chvály Bílé soboty Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Mše sv. pro Hnutí pro život Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti sv. Votěcha Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie památky sv. Zikmunda Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
800. výročí narození svaté Zdislavy Jablonné v Podještědí Bazilika sv. vavřince a sv. zdislavy+ historický průvod na Lemberk N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti výročí posvěcení katedrály Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Liturgie slavnosti sv. Jana Nepomuckého Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie, Jana Havlová
Liturgie 6. neděle velikonoční Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Vigilie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Seslání Ducha sv. Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Těla a Krve Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová