Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
mše svatá na poděkování Arcidiecéze pražská Noutonice sv. Jana Křtitele Ladislav Bušek
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie ke cti sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Národního setkání modliteb matek Pardubice Centrum Ideon N e o b s a z e n o
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Michal Havel
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech svatých N e o b s a z e n o
Liturgie svátku sv. Anežky České Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Ježíše Krista Krále Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Mše sv. pro Stonožku Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie slavnosti Narození Páně - v noci Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Narození Páně - ve dne Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová