Benedikce abatyše, Opatství Naší Paní nad Vltavou

Benedikce abatyše
22. 8. 2018
Benedikce abatyše

Při příležitosti povýšení komunity na opatství na svátek Památky Panny Marie Královny proběhla slavnostní mše svatá spojená s benedikcí abatyše.

Kolegium opatů a abatyší mezi sebe přijalo svou novou členku, matku Lucii Tartaru (Řád cisterciáků přísnější observance - tzv. trapistky). Slavnostní mši svatou sloužil a požehnání udílel pomocný biskup pražský, Mons. Zdenek Wasserbauer v Opatství Naší Paní nad Vltavou v Poličanech.

Obřad benedikce je velmi podobný obřadu slavných slibů. Abatyše z rukou biskupa přijala Řeholi, prsten a berlu.