Benedikce abatyše, Opatství Naší Paní nad Vltavou

Benedikce abatyše
22. 8. 2018

Při příležitosti povýšení komunity na opatství na svátek Památky Panny Marie Královny proběhla slavnostní mše svatá spojená s benedikcí abatyše.

Kolegium opatů a abatyší mezi sebe přijalo svou novou členku, matku Lucii Tartaru (Řád cisterciáků přísnější observance - tzv. trapistky). Slavnostní mši svatou sloužil a požehnání udílel pomocný biskup pražský, Mons. Zdenek Wasserbauer v Opatství Naší Paní nad Vltavou v Poličanech.

Obřad benedikce je velmi podobný obřadu slavných slibů. Abatyše z rukou biskupa přijala Řeholi, prsten a berlu.