Katedrála a živá setkání 2018 - výstava fotografií společenství Člověk a Víra

25. listopadu 2018 – 11. ledna 2019
Pražský hrad/Mladotův dům
Katedrála a živá setkání 2018

"Katedrála a živá setkání 2018"

Výstava fotografií společenství Člověk a Víra

Kde: Pražský hrad/Mladotův dům

Kdy: 25. listopadu 2018 – 11. ledna 2019

 

Výstava "Katedrála a živá setkání" představí výběr nejlepších fotografií pořízených v uplynulém roce v rámci fotografického spolku Člověk a Víra.

Spolek Člověk a Víra je v současné době pravděpodobně nejrozsáhlejším fotografickým spolkem u nás. Sdružuje okolo 140 fotografů z celé České republiky, kteří dlouhodobě dokumentují náboženský život, církevní tradice a projevy křesťanské víry v české společnosti.

Spolek je podporován Českou biskupskou konferencí a Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a má velký ohlas (nejen mezi křesťany) v ČR i v zahraničí.

Fotografie pořízené v rámci spolkové činnosti jsou zpřístupněny církvím i široké veřejnosti. Hlavním výstupem spolku je jedna z největších profesionálních církevních fotografických databank na světě (do databanky můžete vstoupit na adrese https://www.clovekavira.cz/galerie). Výběr nejlepších snímků každoročně prezentuje putovní výstava 120 velkoformátových fotografií, která se nejprve v adventním období představí v barokních prostorách Mladotova domu na Pražském hradě a poté ji mohou zhlédnout zájemci v dalších diecézích.

 

Kontakty:

Roman Albrecht – autor a vedoucí projektu – 731 137 271

Martina Řehořová – vedoucí fotografů pražské arcidiecéze – 605 267 698