Krajané a příznivci v USA - Chicago a další

Datum: 3. 12. 2019
Místo: USA

Zdravím krajany a další příznivce do USA!

Podle vašeho zájmu o naše fotky soudím, že by to chtělo nějakou větší spolupráci!

Napište mi prosím a můžeme pro vás dělat víc a konkrétněji!

V prosinci jsme měli schůzku s Mons. Dušanem Hladíkem, působícím v Chicagu, který vydává časopis Hlasy národa.

Mons. Dušan Hladík

Těším se na spolupráci!

Petr Polanský, Člověk a Víra