Klub mecenášů Člověk a Víra

Datum: 6. 12. 2019
Klub mecenášů Člověk a Víra

Naše společenství zakládá Klub mecenášů Člověk a Víra.

Smyslem je umožnění vícezdrojového financování pro zajištění a dopravu lokálních výstav, fotografickou službu ve vzdálenějších oblastech a rozvojových aktivit činnosti spolku.

Více: Klub mecenášů Člověk a Víra a v příloze