Poděkování od redakce časopisu Immaculata

Datum: 25. 12. 2019
Místo: Brno
S přáním pokoje a dobra za redakci časopisu Immaculata
Vážení spolupracovníci časopisu Immaculata, 
 
srdečně Vás zdravíme z redakce. Dovolte, abychom Vám poděkovali za Vaše úsilí a službu, které jste vložili do fotografování a celkového  "zkrášlení" časopisu či materiálů, které naše redakce vydala.
 
Děkujeme za Vaši účast na tiskovém apoštolátu a věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.
 
Přejeme Vám, abyste se o Vánocích setkali s živým Kristem a přinesli ho každému, s kým se setkáte. 
 
S přáním pokoje a dobra 
 
br. Bohdan Heczko a Jitka Navrátilová