Wiara na zdjęciach (Víra v obrazech)

Datum: 9. 9. 2021
Místo: Gość Gliwicki

Výstava velkoformátových obrazů je možná vzhlédnout ve třech farnostech Gliwické diecéze.

Całý článek (v polštině): Gość Gliwicki

Stowarzyszenie fotografików dokumentuje życie religijne.