Výstava fotografií ve Všechovicích

Datum: 1. - 30. 6. 2022
Místo: farní kostel Nejsvětější Trojice

Výstava fotografií ve Všechovicích (Olomoucký kraj) probíhá 1. - 30. 6. 2022 ve farním kostele Nejsvětější Trojice.

Výstava fotografií ve Všechovicích

Přílohy
Plakát výstavy (177.91 KB)

Fotoobrazy na výstavě

Rok po biřmování
Foto: Karel Pažourek
Uctívání
Foto: Martina Řehořová
Žehnání hasičského vozu
Foto: Václav Vlach
Společně
Foto: Tomáš Cigánek
Pouť k Melicharu Grodeckému
Foto: Lena Nowak
Ukládání…
Foto: Michal Havel
Společenství Člověk a Víra
Foto: Petr Macek, Praha
V zrcadle
Foto: Ivana Bužková
Modlitba pod hvězdami
Foto: Jan Hudáč
Biskupské selfie
Foto: Dominik David
Cesta
Foto: Dominik Novák
Zde jsem
Foto: Pavel Ingr
Znamení křesťanské dospělosti
Foto: Stanislav Knotek
Mrtví i živí
Foto: Roman Albrecht
Obřad mytí nohou
Foto: Dušan Kadlec
Slavnost Zmrtvýchvstání
Foto: Roman Albrecht
Život a smrt
Foto: Radek Šipka
Čtvrtá neděle adventní
Foto: Pavel Langer
Svobodně
Foto: Markéta Zelenková
Požehnání
Foto: Martina Řehořová
Posily
Foto: Pavel Langer
Letecký den
Foto: Roman Albrecht
Setkání
Foto: Marek Novák
Vyznání hříchů
Foto: Vojtěch Pospíšil
Přijetí
Foto: Marek Novák
Křížová cesta - zakončení
Foto: František Ingr
--- nemá ---
Foto: Radek Šipka
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
"Před jeho tváří budeme žít"
Foto: Dominik Novák
Modlitba růžence
Foto: Betty Horníková
Prostrace
Foto: Jitka Markova
Sestry před katedrálou HK
Letní kostelík
K nebi
Mepomucenum Řím - mše