Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Jako zrnko hořčice

Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,‘ a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. (Mt 17,20)

Ve svých životech se setkáváme s nejrůznějšími překážkami. Lidé často věří tomu, že musí mít „velkou víru“, aby je mohli zdolat. Ježíš ale říká něco úplně jiného – stačí víra jako zrnko hořčice.

Hořčičné semínko je velké v průměru asi 1 mm. V talmudu se používá jako nejmenší jednotka míry. Je pravděpodobné, že se zde mluví o černé hořčici (Brassica nigra). Její semínka se v Izraeli v novozákonní době pěstovala na olej i pro kuchyňské účely. Rostlina dorůstá výšky až 5 m. Rok po roce vyrůstá znova, pokaždé vytváří ještě hlubší kořenový systém. Pokud byste ji chtěli vytrhnout, spíše se její kmen zlomí a z kořenů vyroste nová rostlina.

Takovou víru potřebujeme. Nepoměřuj velikost své víry velikostí problémů, kterým musíš čelit. Dívej se na to, jak velký je náš Bůh. S maličkým zrníčkem víry pro tebe nic nebude nemožné.

Iva Horálková, Člověk a Víra