2. 8. 2022: Slavnost Porciunkule u alžbětinek v Jablunkově, Jablunkov

Událost ze dne: 2. 8. 2022

V úterý 2. srpna slavili jablunkovské alžbětinky slavnost Poricunkule, s níž se mj. pojí také možnost získání plnomocných odpustků. S jablunkovskými alžbětinkami a také věřícími oslavil slavnost Porciunkule P. Witosław Sztyk, provinciál OFM. Porciunkule je vžité jméno pro kapli Panny Marie Andělské vzdálené asi 4 km od Assisi, v níž 3. října 1226 zemřel sv. František z Assisi. Slovo „porciunkule“ vychází z latinského Portiuncula a znamená „malý pozemek“. Členové řádu s františkánskou spiritualitou si každoročně připomínají posvěcení kostelíku Porciunkule vždy 2. srpna.
Foto: Vojtěch Curylo