Výstava fotografií v Porta coeli Předklášteří

Datum: 18. 8. - 11. 9. 2022
Místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie v cisterciáckém opatství Porta coeli Předklášteří (u Tišnova)

Výstava fotografií Člověk a Víra proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v cisterciáckém opatství Porta coeli Předklášteří.

Otvírací doba a vstupy viz www.portacoeli.cz

Výstava fotografií v Porta coeli Předklášteří

Výstava fotografií v Porta coeli Předklášteří

Výstava fotografií v Porta coeli Předklášteří

Výstava fotografií v Porta coeli Předklášteří

Přílohy

Fotoobrazy na výstavě

Světlonoš - Skaut
Foto: Martin Štecher, Luhačovice
Odevzdávám se Ti
Foto: Stanislav Knotek, Olešnice
Žehnání ratolestí
Foto: Klára Kalinová, Malongwe
Před Tvým křížem
Foto: Klára Kalinová, Malongwe
Křížová cesta
Foto: Klára Kalinová, Malongwe
Přijímám dary Ducha
Foto: Klára Kalinová, Malongwe
Vstup do života
Foto: Marek Novák
Svátost smíření
Foto: Dušan Kadlec
Pochod pro život
Foto: Michaela Gavláková
Poutní průvod
Foto: Dušan Kadlec
Moc modlitby
Foto: Iva Horálková
Jáhni
Foto: Martina Řehořová
Kněz a dítě
Foto: Roman Albrecht
Vigílie DSM Olomouc
Foto: Dominik Polanský
Sestry
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Štěpán Langášek
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Jakub Šerých
--- nemá ---
Foto: Martina Řehořová
Pokojná modlitba
Foto: Miroslav Novotný
Pouť
Foto: František Ingr
Kříž je znakem spásy
Foto: Pavel Ingr
S radostí
Foto: Petr Zatloukal
Upřímné vyznání
Foto: Radek Šipka
Tělo Kristovo
Foto: Roman Albrecht
Svěřujeme své prosby Pánu
Foto: Roman Albrecht, Velehrad
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
Mytí nohou
Foto: Václav Chaloupka
Taťka s dcerou
Františkán před domem
Foto: Roman Albrecht
Modlící se dívenka
Foto: Roman Albrecht
Hra světel v katedrále