Výstava fotografií v Újezdě u Brna

Datum: 18. - 25. 9. 2022
Místo: Újezd u Brna, kostel sv. Petra a Pava

Farnost Újezd u Brna vás zve na výstavu velkoformátových fotografií Člověk a Víra.

Otevírací doba:

neděle 18. 9. 15:00 - 18:00, dále před a po mši svaté (viz web farnosti)

Výstava fotografií v Újezdě u Brna

Fotoobrazy na výstavě

Milujte jedni druhé
Foto: Dominik Polanský, Třebíč
Tělo Kristovo
Foto: Jan Kalenský, Frýdek-Místek
Před liturgií
Foto: Lucie Horníková, Praha
V tomto znamení zvítězíš!
Foto: Josef Cinciala, Třinec-Guty
Pouť
Foto: Lena Nowak, Jeseník
Putování s Kristem
Foto: Martin Myslivec, Praha
Svatý otec vítá poutníky
Foto: Roman Albrecht, Vatikán
Balustráda
Foto: Martina Řehořová, Praha
Návrat
Foto: Martina Řehořová, Praha
Nad Prahou
Foto: Martina Řehořová, Praha
Šero historie
Foto: Lucie Horníková, Praha
Před Tvým křížem
Foto: Klára Kalinová, Malongwe
Přijímám dary Ducha
Foto: Klára Kalinová, Malongwe
Toto je mé tělo
Foto: Lena Nowak
V bílém tichu
Foto: Marek Novák
Bez hříchu
Foto: Petr Macek
Palladium
Foto: Martina Řehořová
--- nemá ---
Foto: Jan Čermák
Noční bdění
Foto: Jan Čermák, Krakow
Modleme se...
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Pavel Langer
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
Sloužit pánu ze všech sil
Foto: Dominik Novák
--- nemá ---
Foto: Martina Řehořová
Pokojná modlitba
Foto: Miroslav Novotný
Pod deštníkem
Foto: Petr Homolka, Praha
S radostí
Foto: Petr Zatloukal
Biskup Vlastimil Kročil
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
Modlitba
Foto: Roman Albrecht
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht
Mytí nohou
Foto: Václav Chaloupka
Taťka s dcerou
Modlící se dívenka
Foto: Roman Albrecht
Dívenka se svící
--- nemá ---
Foto: Roman Albrecht