Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Radost ze zkoušek

„Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“ (Jk 1, 2)

V listě svatého Jakuba je řada zajímavých a někdy i tíže uchopitelných veršů, které nás mohou nastavit pro neobyčejné přijetí životních situací, ve kterých se někdy i nechtěně ocitáme. Jeden z těchto veršů je hned na začátku: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“(Jk 1,2) Tak si představte někoho, kdo třeba zažije to, že se mu pokazí pračka, vytopí se celá koupelna, navíc voda proteče stropem k sousedům a tím je problém nastolen. Nejenomže je třeba vyřešit pračku a potopu v koupelně, ale i záležitost se sousedy a zničeným stropem. Ukažte mi někoho, kdo se v tu chvíli dokáže zařídit podle Jakubovy rady, totiž, aby se z toho radoval, dokonce velmi radoval, jak Jakub doporučuje. Většinou nás napadne úplně něco jiného: „Pane Bože, proč se to muselo stát zrovna teď a zrovna mě? Budu muset zase překopat svoje plány a navíc ty nečekané výdaje…“ Samozřejmě je to normální, že takhle člověk v prvním okamžiku zareaguje, ale máme dorůst k reakci podle Jakuba.

A jak na to? Uvědomit si, že nic se neděje bez Boží vůle nebo bez Božího dopuštění. A když už Pán Bůh něco dopouští, pak ne proto, aby nás zničil, ale proto, abychom, řečeno současnými slovy dostali šanci získat body pro věčnost a osvědčit se jako ti, kdo patří Kristu. Toto vědomí se však nenastartuje ve chvíli, kdy zjistíme danou pohromu, ale takto musíme být nastavení už dávno předtím, uvědomit si, že takovéto situace přicházejí a zřejmě i přijdou, a že je můžeme brát jako projev toho, že Bůh s námi ve výuce pro věčnost stále počítá. A pak až to přijde, můžeme zareagovat tou nezapomenutelnou větou, kterou kdysi v semináři pronesl současný mikulovský probošt P. Pavel Pacner, když došlo k nechtěnému rozbití talíře. Tehdy řekl se zcela vážnou tváři a možná i jakýmsi pomyslným mystickým pohledem: „No ták.“ Jinými slovy, tak už je to tady, čekal jsem, že Pán Bůh něco přihraje a bude čekat moji reakci… A v duchu této naší úvahy právem čeká, že se postavíme do postoje doporučeného Jakubem: „Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky.“ (Jk 1,2)

Zbývá ještě připomenout, že zkouška nepřichází jen jedna, ale hned několik naráz, tak jak je to popsáno například u Joba. Jednu zkoušku by totiž bohabojný člověk mohl zvládnout poměrně velmi lehce, ale víc jobovek naráz, to už může být opravdu za víc bodů.

P. Marek Dunda, Fatym Vranov n. D.