Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Nikdy se nevzdávat

„Nikdy se nevzdávejte – nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, v ničem velkém nebo malém, důležitém nebo malicherném, nikdy se nevzdávejte, kromě přesvědčení o cti a rozumu.“ (Winston Churchill)

Schopnost nebýt sražen na kolena a za všech okolností si zachovat naději svědčí o velikosti lidského ducha. Jako taková je vlastní úspěšným státníkům stejně jako vojevůdcům či vynálezcům. Často ji však nalezneme i u docela obyčejných lidí.

Aby si člověk osvojil postoj naděje, musí mít nějakou ideu, něco, čemu věří a co jej přesahuje. Platí to bez ohledu na to, zda bráníme svou zemi před nepřítelem, pracujeme na novém léku nebo se snažíme vychovat děti uprostřed sociálních a existenčních nejistot.

Naopak ztráta naděje sebou nese prohru. Dr. Edith Egerová, americká psycholožka s kořeny v předválečném Československu, jako Židovka přežila holocaust. Zkušenosti, kterými prošla, popsala ve svých knihách. O naději napsala tato slova:

Naděje je dělítkem mezi životem a smrtí. Poznala jsem v Auschwitz dívku, která byla přesvědčena, že lágr do Vánoc osvobodí. Všimla si, že přijíždí míň transportů, a slyšela zvěsti, že Němci v poslední době utrpěli na frontě dost velké porážky, a tak sama sebe přesvědčila, že do pár týdnů budeme všichni volní. Jenže pak přišly Vánoce a nic se nestalo. Nikdo nás neosvobodil. Moje kamarádka druhý den zemřela. Při životě ji udržovala naděje. Když ta umřela, umřela i ona.“ (Dar volby, Práh s. r. o. 2021)

Naděje je i důležitým pojmem v křesťanské víře. „Všichni, kdo žijí, mají naději.“ Tato slova čteme biblické knize Kazatel, 9,4.

Křesťanova naděje není odrazem silné osobnosti, nezískáváme jí dědičně ani není darem jen pro některé vyvolené jedince. Má kořeny v poznání Boha a porozumění příběhu Bible. Životní postoj naděje si proto může osvojit každý.

Křesťan ví, že jeho naděje jde dokonce až za hranice života a smrti. Příběh o Ježíši Kristu, Božím synu, který zemřel a byl vzkříšen, je zdrojem této naděje. Přemohl smrt a dal naději všem lidem. V tom je křesťanství naprosto jedinečné. Apoštol Pavel napsal v prvním listu do Korintu 15,19 tato slova:

Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí! Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“

Držme si proto naději – pro tento život i pro ten příští!

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve