Česká televize - Cesty víra: Osvícení fotografové (ČaV)

Datum: 19.3.2023
Místo: Česká televize

Dne 19. 3. 2023 odvysílala Česká televize pořad Cesty víry o společenství Člověk a Víra s názvem Osvícení fotografové.

Archiv: zde

Cesty víry