Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Unavuje modlitba?

Mladá žena, která zkoumala výčet denních modliteb jistého řeholního společenství, oslovila opata: „Nejste z toho věčného modlení už někdy unavený?“ Opat se usmál a pravil: „To, co duši unavuje a vyčerpává, je hřích a setkání se zlobou a nenávistí. To, co ji uzdravuje, je odpuštění a spočinutí v lásce. A to se děje v modlitbě. Proto je pro mě každá modlitba důležitým odpočinkem.“

P. Jan Plodr (Morkovice) a P. Ladislav Kunc (Kunovice)