Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Hledejte nejprve Boží království

Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. (Mt 6,33)

 

Francouzi prý mají upravené svoje staré přísloví „Kam čert nemůže, tam nastrčí ženu“ do nové verze „Kam čert nemůže, tam nastrčí fůru práce“. Něco na tom je, vždyť v naší moderní době vidíme, že mnozí lidé jsou přetíženi spoustou práce, aktivit a zájmů a snadno jim uniká něco, co je podstatné, dokonce někdy i to nejpodstatnější.

Lidé jsou vyčerpaní, podráždění a to s sebou nese spoustu dalších problémů jak fyzických, psychických, tak i vztahových. Jsme ve stresu a potřebujeme stihnout pokud možno vše, ale to se nedá. Pán Ježíš napovídá, jak poměrně jednoduše a nejlépe uchopit všechno. Říká: „Hledejte nejprve Boží království.“

Co si pod tím představit? Snažit se upřednostnit to Boží, dát Pánu správné místo v našem životě, dát Mu místo první. Ne až jestli mi na Něj zbyde čas, abych se pomodlil, ne jen tak halabala, ale nejprve a nejvíc si na tom dát záležet, abych byl v intenzivním napojení s Pánem, hledal Jeho vůli a chtěl především Jemu dělat radost.

Hledat Boží království může znamenat i vidět Boží království u druhých a v jejich nitru. A když právě na to budeme navazovat a o to se snažit, pak se naplní i druhá část tohoto výroku, který zachytil Mt 6,33 – „a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Mnozí to už zkusili a potvrzují, že Pán Ježíš své přísliby plní. Jde jen o to uvěřit, mít tolik odvahy upřednostnit Boží království před vším ostatním a pak i nám bude „všechno ostatní přidáno“.

P. Marek Dunda, Fatym Vranov nad Dyjí