Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

O naději

Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících (1Tm 4,10).

Loď plula již druhý týden po moři a počasí bylo stále bouřlivé. Lodníci, aby odlehčili lodi, vyházeli většinu nákladu do moře. Zbytek nákladu ale tvořili lidé, přesněji řečeno vojáci a skupina vězňů, která musela být dopravena do Říma. Atmosféra na lodi byla mizerná, nikdo už neměl pomyšlení ani na jídlo, posádka pomalu ztrácela naději na přežití. Mezi všemi lidmi na palubě se nacházeli pouze dva křesťané, jeden z nich se jmenoval Pavel z Tarsu. Čtrnáctého dne předstoupil odvážně před lodníky a oznámil jim, že nemají ztrácet naději. Prohlásil, že jej v noci navštívil anděl a slíbil mu, že nejen on, nýbrž všichni budou zachráněni. Bylo to odvážné tvrzení, na to že šlo o pouhého vězně, ale jak řekl, tak se i stalo. Všichni – kromě lodi a zboží – se zachránili a dostali do bezpečí. (Příběh je zaznamenán ve Skutcích Apoštolů, kap. 27).

Naděje je klíčovým slovem v lidském životě a jeho význam nabývá na síle uprostřed zkoušek a těžkých chvil, kterým čas od času čelíme. Nebýt Pavla, který několika desítkám pasažérů lodi zmítající se ve vlnách bouře dodal odvahu a morálně je pozdvihl, nikdo by nepřežil. Naději potřebuje jedinec stejně jako společnost, ať již jde o nemoc, těžké období života nebo stále nekončící série opatření proti šíření corona viru, jak jste to poznali v minulých letech.

Naděje je pojmem, který prostupuje všechny biblické příběhy, a to dokonce i ty nejpohnutější. I v momentech, kdy Bůh slibuje neposlušnému Izraeli ty nejpřísnější soudy, obsahuje prorocké poselství prvek naděje do budoucna. Bůh se nehodlá věčně hněvat. Protože svůj lid miluje.

Naděje dochází vyvrcholení příchodem Ježíše Krista na svět. Naplnila se všechna starobylá proroctví o příchodu Mesiáše. Bůh udělal ještě víc – když Jeho Mesiáš zemřel na kříži potupnou smrtí zločince, vzkřísil jej z mrtvých a naděje znovu ožila – tentokrát s již neuhasitelnou silou. Poselství naděje o Bohu, který přemáhá smrt se mohlo vydat na cestu světem napříč celými dějinami.

Jako křesťané jsme lidmi naděje. Ta není darována jenom nám, máme ji šířit i dále, podobně jako tenkrát Pavel na lodi. Bůh je Spasitel všech lidí.


 

Martin Moldan, biskup Apoštolské církve