Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Budeš se jmenovat Kéfas, to je skála

Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála). (Jan 1,42)

V době Ježíšově jméno, které bylo člověku dáno, často vyjadřovalo jeho poslání. Z podobného důvodu dává Ježíš nové jméno Šimonovi. I my vedle křtu dostáváme (vybíráme si) nové jméno… při biřmování, při vstupu do kláštera. Šimon je přejmenován na Petra, i když je teprve na začátku svého následování. Ale Ježíš v něm už nyní vidí, kým se může stát.

Podobně je to i s námi. I my jsme slabými, chybujícími učedníky. Kdyby nás mělo nějaké jméno charakterizovat, byli by to Upracované Marty, Ustaraní Petrové či Zklamané Anny. Ale Ježíš nás vidí jinak. Když se vydáme za ním, dostaneme pomyslné nové jméno. To nebude odrážet, jací jsme byli, ale jací můžeme být. Bůh v nás vidí to nejlepší, čím se můžeme stát. A to nám má dodat odvahu na naší cestě. To nás posune dál. Jaké jméno by mi Ježíš dal? K čemu mě volá?

Budeš se jmenovat Kéfas.

P. Jan Plodr (Morkovice) a P. Ladislav Kunc (Kunovice)