Krátké zamyšlení spolu s Foto týdne (archiv)

Dobrý pastýř

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř. Znám moje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život.“ (Janovo evangelium 10,11-15)

Tohle evangelium je pro mě evangeliem o obrovské Boží blízkosti, zvlášť ve chvílích zkoušky, ve chvílích něčeho těžkého. Někdy můžeme mít představu, jako by Bůh byl špatný pastýř – ten, který ve chvílích, kdy přijde vlk, kdy přijde nějaká těžkost, zkouška nebo nějaké pokušení, jako by nás najednou opustil. Ale Bůh říká, že je tomu přesně naopak. Říká několikrát, že svoje ovce právě v těchto chvílích neopouští, že za ně dává dokonce svůj život. Že je ochotný položit svůj život. A to je pro nás velká jistota - ať budeme prožívat cokoliv, můžeme se obrátit k Bohu, protože Bůh je v tu chvíli vedle nás. Není to proto, aby nás nechal v něčem špatném nebo i hříšném, ale je to právě proto, aby nás vyvedl do svobody Božích dětí, do krásného světa, který dává On sám – světa velkého Božího srdce.

Líbí se mi i věta: „Znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce.“ V Bibli je slovo „znát“ nebo „poznat“ často používáno pro velmi osobní vztah, až intimní. Ježíš dokonce říká, že tak, jako on zná Otce a On jeho (to je ta největší možná jednota), tak také zná i nás. To znamená, že s námi má vztah a my s ním. Je to i takové pozvání prožít tento den opravdu ve vztahu s Bohem, který je dobrý pastýř.

P. Bernard Ondřej Mléčka, OFM