• Pražská
 • Praha
 • Modlitba
 • Česká republika
 • Praha
 • Černobílá
 • Formát na šířku
 • Liturgické
 • Řehořová Martina
 • O-Š
 • Eucharistie/Večeře Páně
 • Žehnání a svěcení
 • Kostel sv. Ludmily, Náměstí Míru
 • ČR
 • Posvícení
 • Žehnání varhan

Výskyt v galeriích: