• Jméno
 • Funkce
 • Arcibiskup
 • Pražská
 • Praha
 • Duka Dominik
 • Církevní
 • Česká republika
 • Praha
 • Formát na šířku
 • A-E
 • Řehořová Martina
 • O-Š
 • Žehnání a svěcení
 • Kostel sv. Ludmily, Náměstí Míru
 • ČR
 • Posvícení
 • Žehnání varhan

Výskyt v galeriích: