• Funkce
 • Pražská
 • Praha
 • Církevní
 • Česká republika
 • Praha
 • Horníková Lucie
 • Řeholnice/Jeptiška
 • Svíce
 • Civilní předměty
 • Sakrální a liturgické předměty
 • Hromnice
 • Svíčka
 • F-I
 • Uvedení Páně do chrámu
 • ČR
 • řádová sestra

Výskyt v galeriích: