• Funkce
 • Biřmování
 • Křest
 • Církevní
 • Liturgické
 • Pomazání olejem
 • Eucharistie (První svaté přijímání)
 • Křest
 • Biřmování
 • Katechumenát
 • Křest
 • Biřmování
 • # Svátosti
 • Katechumen
 • První svaté přijímání

Výskyt v galeriích: