• Stavba zasvěcena
  • Slovensko
  • Formát na šířku
  • Ingr František
  • F-I
  • sv. Jan Křtitel
  • Výstava / vernisáž
  • SR
  • Trnavská
  • Trnava

Výskyt v galeriích: