• Česká republika
  • Brněnská
  • Jihomoravský
  • Bohoslužba
  • J-N
  • sv. Jan Křtitel
  • Těla a Krve Páně (Boží tělo)
  • Černovice
  • Mše svatá
  • ČR - diecéze
  • Kalda Martin

Výskyt v galeriích: