Postní duchovní obnova on-line

Farnost u kostela sv. Jana Nepomuckého v Brně - Starém Lískovci

On-line duchovní obnova farnosti:

1. přednáška

2. přednáška