Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Primiční mše svatá - Vojtěch Radoch Arcidiecéze olomoucká Ostrožská Lhota Hora Svatého Antonína Vojta Pospíšil
Antiochia (11.7.-9.8.) Diecéze brněnská Lipovec Farnost Lipovec Vojtěch Hlávka
jáhenské svěcení Arcidiecéze olomoucká Olomouc katedrála sv. Václava František Ingr, Dominik Novák
1. sv. přijímání Arcidiecéze olomoucká Olomouc katedrála sv. Václava Dominik Novák
Pouť kněží Diecéze brněnská Kostelní Vydří P. Maria Karmelská Radek Hanskut
Svatoanenská pouť ve Křtinách Diecéze brněnská Brno Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Porciunkule Arcidiecéze pražská Hájek františkánský klášter N e o b s a z e n o
Žehnání mariánského sloupu Arcidiecéze pražská Praha PM před Týnem + Staroměstské náměstí Martina Řehořová
Mše sv. s věčnými sliby Arcidiecéze pražská Praha Panny Marie Sněžné N e o b s a z e n o
Korunovační pouť ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Jáhenské svěcení Arcidiecéze pražská Praha 1 Praha, katedrála sv. Víta N e o b s a z e n o
Hlavní pouť v Hájku Arcidiecéze pražská Hájek klášter v Hájku N e o b s a z e n o
1. sv. přijímání Arcidiecéze olomoucká Svatobořice-Mistřín Kostel Navštívení Panny Marie Dominik Novák
První svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Ježov Kostel svatého Jakuba Staršího Richard Smolák
Titulární slavnost ve Křtinách Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie N e o b s a z e n o
Studentský Velehrad (25.-28.9.) Arcidiecéze olomoucká Velehrad Poutní areál Velehrad Vojtěch Hlávka
První svaté přijímání Arcidiecéze olomoucká Milotice Kostel Všech svatých Richard Smolák
1. sv. přijímání Arcidiecéze olomoucká Uherský Brod farní kostel Dominik Novák
Liturgie slavnosti sv. Václava Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Anička Guthrie
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie ke cti sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Betty Horníková
Národního setkání modliteb matek Diecéze královéhradecká Pardubice Centrum Ideon N e o b s a z e n o
Rekviem za oběti Heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Michal Havel
85. výročí posvěcení kostela Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České na Spořilově Betty Horníková
Ekumenická modlitba za vlast Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít N e o b s a z e n o
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech svatých Betty Horníková
Liturgie svátku sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Svěcení nových varhan Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České na Spořilově Betty Horníková
Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Liturgie slavnosti Ježíše Krista Krále Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová