Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Studentské roráty VKH Brno Diecéze brněnská Brno Kostel Nanebevzetí Panny Marie Vojtěch Hlávka, Jan Hubáček
Advent ve věznici Arcidiecéze pražská Jiřice kaple věznice Martina Řehořová
Předvánoční koncert pro Válečné veterány Arcidiecéze pražská Praha vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého Jiří Plaček
Zahájení výstavy betlémů Diecéze litoměřická Ústí nad Labem Nanebevzetí Panny Marie Kryštof Waněk
Příběh Neratova + křest knihy Arcidiecéze pražská Praha knihovna Václava Havla Martina Řehořová
Večer s umelcami Zahraničí Levice Synagóga Levice Mária Švecová
Betlémské světlo 2018 po třicáté - rozeslání národům - Linc Zahraničí Linc katedrála Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom) Dominik Polanský, Petr Polanský
Adventný koncert, Miešaný spevácky zbor Chrysostomos Slovensko Diecéze ostravsko-opavská Ludgeřovice kostel sv.Mikuláše Jarmila Fussová
Betlémské světlo - Vlak R988 Diecéze brněnská Brno Nádraží Kryštof Waněk
Betlémské světlo - rozeslání - biskup Vojtěch Cikrle Diecéze brněnská Brno Katedrála svatých Petra a Pavla Neobsazeno
Betlémské světlo - Vlak R792 Kolín Nádraží Kryštof Waněk
Mše sv. s Danielem Balvo Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová, Betty Horníková
Předání Betlémského světla Diecéze litoměřická Ústí nad Labem Nanebevzetí Panny Marie Kryštof Waněk
Františkánské terciářské sliby Diecéze brněnská Blažovice Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Vojtěch Hlávka
Koncert Jílovského pěveckého sboru Diecéze litoměřická Děčín-Bynov Kostel Jména Panny Marie Jana Chadimová
rozdávání Betlémského světla Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Neobsazeno
Předvánoční benefiční koncert Diecéze brněnská Brno - Husovice Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně Tomáš Cigánek
Roráty podle tradičního ritu Diecéze litoměřická Litoměřice Kostel sv. Jakuba Jana Chadimová
vánoční mše Diecéze českobudějovická Veselí nad Lužnicí Dům sv. Františka Neobsazeno
Duchovní obnova Diecéze litoměřická Horní Police Fara Jana Chadimová
nešpory + mše – Výročí posvěcení kat. Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Neobsazeno
mše svatá a předávání betlémského světla Arcidiecéze olomoucká Olomouc katedrála sv. Václava Dominik Novák
Živý betlém Diecéze litoměřická Litoměřice Mírové nám., Dómské nám. Jana Chadimová
mše svatá Diecéze českobudějovická Bubovice kostel sv. Václava Neobsazeno
Dětská mše vánoční Diecéze litoměřická Ústí nad Labem Nanebevzetí Panny Marie Kryštof Waněk
Vigilie Narození Páně Diecéze českobudějovická Tochovice kostel sv. Martina Neobsazeno
Vigilie Narození Páně Diecéze českobudějovická Chraštice kostel Nanebevzetí Panny Marie Neobsazeno
Vigilie Narození Páně Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Neobsazeno
Půlnoční mše svatá Diecéze královéhradecká Jezvé Kostel sv. Vavřince Jana Chadimová
Liturgie slavnosti Narození Páně – v noci Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité Neobsazeno