Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Předvánoční koncert pro Válečné veterány Arcidiecéze pražská Praha vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého Jiří Plaček
Liturgie pátku od 1. neděli adventní Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová, Michal Havel
Liturgie přijetí do katechumenátu Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Roman Albrecht
Liturgie památky sv. Cecílie Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Ekumenická modlitba za oběti totalitních režimů Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová, Jiří Plaček
Liturgie ke cti sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová, Michal Havel
Biřmování Arcidiecéze olomoucká Milotice Kostel Všech svatých Richard Smolák
Slavnostní shromáždění a pobožnost k 100. výročí ukončení 1. světové války a Dne veteránů a k 79. výročí úmrtí studenta Jana Opletala Arcidiecéze pražská Praha sv. Mikuláš na Staroměstském náměstí Roman Albrecht
6. setkání schol Diecéze brněnská Rozseč nad Kunštátem sv. Antonín Stanislav Knotek
Liturgie za služebníky církve Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Ekumenická bohoslužba ke dni válečných veteránů Arcidiecéze pražská Praha vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého Betty Horníková
Návštěva DkD v DPN Opařany Diecéze českobudějovická Opařany DPN Opařany Martina Řehořová
Hubertská mše sv. Diecéze českobudějovická Kdousov Kdousov Neobsazeno
Koncert Missa Salisburgensis Arcidiecéze pražská Praha katedrála V. V. V. Neobsazeno
biřmování + výročí 110 let od úmrtí P. Josefa Jílka Diecéze českobudějovická Kaplice kostel sv. Petra a Pavla Lukáš Kus
Misijní neděle – mše svatá Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Neobsazeno
Rekviem za oběti heydrichiády Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jiří Plaček, Jana Havlová
Národní setkání MODLITBY MATEK 19. - 20. 10. 2018 Diecéze královéhradecká Pardubice centrum IDEON, Jiráskova 1963/1963, 530 02 Pardubice Petr Synek
Liturgie svátku sv. Lukáše Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Martina Řehořová
Mše sv. ke cti Jana Pavla II. v den 40. výročí jeho volby papežem Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Rekviem za 15. výroční úmrtí biskupa Lišky Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Neobsazeno
Oslava svátku patronky sv. Hedviky; zároveň 120 let kostela Diecéze ostravsko-opavská Doubrava kostel svaté Hedviky, Doubrava Michaela Gavláková, Lena Labajová
Žabovřeské rozmlouvání s brněnským pomocným biskupem Mons. Pavlem Konzbulem. Diecéze brněnská Brno - Žabovřesky kostel Panny Marie Pomocnice v Brně-Žabovřeskách Dušan Kadlec
mše svatá pro vysokoškoláky k zahájení akademického roku Diecéze českobudějovická České Budějovice kostel sv. Vojtěcha Neobsazeno
Mše sv. s žehnáním varhan Arcidiecéze pražská Praha kostel sv. Ludmily Martina Řehořová
Františkova cesta Diecéze ostravsko-opavská Blahutovice Blahutovice a okolí Nela Franková
Žehnání zvonice Arcidiecéze olomoucká Holešov Holešov - místní část Všetuly Milena Machálková
mše svatá Diecéze českobudějovická Lomec kostel Jména P. Marie Michal Klečka
Pohřeb paní Marie Večeřové Diecéze litoměřická Jezvé Kostel sv. Vavřince Jana Chadimová
mše svatá - Den seniorů Diecéze českobudějovická České Budějovice kostel Obětování Panny Marie Neobsazeno