Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Návštěva z pravěku Diecéze brněnská Brno BuranTeatr Iva Horálková
Svatoludmilská mše v Litoměřicích Litoměřice Kostel svaté Ludmily Veronika Skalická
Farní odpoledne modřanské farnosti Arcidiecéze pražská Praha - Modřany modřanská fara Jakub Šerých
Svatoludmilská mše v Roztokách u Prahy Arcidiecéze pražská Roztoky Levý Hradec (Roztoky) Anička Guthrie, Lucie Horníková
Byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého Arcidiecéze pražská Roztoky Sv. Klimenta na Levém Hradci Anička Guthrie, Lucie Horníková
Benefiční koncert pro Salesiánské misie v Bulharsku 2019 Diecéze brněnská Brno Petrov - Denisovy sady Brno Tomáš Cigánek
Setkání schol veselského děkanátu Arcidiecéze olomoucká Veselí nad Moravou Kulturní dům Zbyněk Šišpera
mše svatá k 15. výročí Stojanova gymnázia Arcidiecéze olomoucká Velehrad Velehrad Dominik Novák, Vojta Pospíšil
Permission Tour Diecéze brněnská Brno Slovo života Iva Horálková
Zlatá sobota Žarošice Diecéze brněnská Žarošice Kostel sv. Anny Vojtěch Hlávka, Jan Šašinka
Věčné sliby Arcidiecéze olomoucká Kroměříž Kaple sv. Kříže Kroměříž Vojta Pospíšil
Farský deň Bratislava-Petržalka Farnosť Sv. Rodiny Zuzana Kostková
Mše sv. při příležitosti nedožitých 90. narozenin Mons. Jaroslava Polce Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. VVV Martina Řehořová
600. výročí úmrtí Václava IV. Arcidiecéze pražská Kunratice kostel sv. Jakuba Jakub Šerých
Kněžna sv. Ludmila - Střední Čechy, kolébka národních patronů Roztoky Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Anička Guthrie, Veronika Skalická
Pouť farností Diecéze brněnská Křtiny, Sloup, Vranov Jména Panny Marie, P. Marie Bolestné, Narození Panny Marie Radek Hanskut
Pouť k Panně Marii Bolestné a Den otevřených dveří Diecéze brněnská Nelepeč-Žernůvka Domov sv. Alžběty Miroslav Krystek
260. výročí posvěcení kostela sv. Jana Křtitele Diecéze ostravsko-opavská Dolní Lutyně kostel sv. Jana Křtitele/Dolní Lutyně Michaela Gavláková
poutní mše svatá Diecéze českobudějovická Lomec u Vodňan kostel Jména Panny Marie Michal Klečka
Kněžské svěcení jáhna Jana Fojtů SDB Arcidiecéze olomoucká Zlín - Jižní Svahy Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů František Ingr, Miroslav Novotný
Jáhenské svěcení Praha 1 Praha, katedrála sv. Víta Anička Guthrie
27. pouť muklů, vězňů totalitních režimů, mše sv. v 10:00, hlavní celebrant kardinál Dominik Duka OP Arcidiecéze olomoucká Svatý Hostýn sv. Hostýn Veronika Rejmanová
Polabská evangelická pouť v Poděbradech Poděbrady Farní sbor ČCE v Poděbradech Tomáš Ježek
Vernisáž výstavy Zdirada Čecha k 70. narozeninám Arcidiecéze pražská Kladno zámek Kladno Martina Řehořová
Žehnání školních pomůcek Diecéze brněnská Újezd u Brna sv. Petra a Pavla Stanislav Pospíšil jr.
Pohřeb P. Michala Pometla OFM Arcidiecéze pražská Praha Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. Praha Ondřej Mlečka
Muzikál Až na smrt Kroměříž farní zahrada u kostela Nanebevzetí P. Marie v Kroměříži (v případě nepříznivého počasí se akce koná v kostele sv. Mořice) N e o b s a z e n o
Korunovační pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie Vojtěch Hlávka, Radek Hanskut
Pouť členů Matice svatohostýnské a setkání s důvěrníky Arcidiecéze olomoucká Svatý Hostýn Bazilika - Svatý Hostýn František Ingr
Farní pouťdo Žarošic Diecéze brněnská Žarošice sv. Anna Stanislav Pospíšil jr.