Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Ekumenická bohoslužba Diecéze brněnská Brno Kostel sv. Jakuba Jitka Baumannová
Mše sv. za účasti českých a moravských biskupů Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
výročí narození Chiary Lubich Diecéze brněnská Brno kostel sv. Augustina Ladislav Bušek
Ekumenická slavnost v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů Arcidiecéze pražská Praha 6 - Dejvice sv. Vojtěch Jakub Šerých
Pontifikální mše za jednotu křesťanů Arcidiecéze olomoucká Velehrad Bazilika Velehrad Jaroslav Tupý
Stavění výstavy Diecéze brněnská Kunštát sv. Stanislav Radek Hanskut
Slavnost CMG a SOŠPg Diecéze brněnská Brno kostel sv. Augustina N e o b s a z e n o
Slavnostní mše sv. v den úmrtí Vratislava II., zakladatele vyšehradské kapituly Arcidiecéze pražská Praha 2 - Vyšehrad bazilika sv. Petra a Pavla Jana Havlová, Veronika Skalická
svátek Křtu Páně Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité Václav Vlach
Tříkrálové koledování Římov Římov, začátek v KS Pod ořechem N e o b s a z e n o
Vánoční koncert sboru Notre Dame Praha 1 chrám Matky Boží před Týnem - Praha N e o b s a z e n o
Missa solemnis Arcidiecéze pražská Praha Kostel Panny Marie kláštera Na Slovanech Samuel Soukup
Slavnostní číše vína pro média s kardinálem Dukou Arcidiecéze pražská Praha Strahovské nádvoří (klášter) Tomáš Ježek
Slavnost Zjevení Páně Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Jana Havlová
Tříkrálový koncert Diecéze brněnská Brno kostel sv. Augustina Vojtěch Hlávka
Slavnost Zjevení Páně Diecéze brněnská Brno Kostel svatých Janů - Minorité Dušan Kadlec
Žehnání koledníkům, Tříkrálový průvod Českými Budějovicemi, Koncert Diecéze českobudějovická České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II, Katedrála sv. Mikuláše Marie Košinová
Zjevení Páně Arcidiecéze pražská Praha Arcibiskupské gymnázium v Praze Samuel Soukup
Tříkrálový průvod městem Nový Jičín Diecéze ostravsko-opavská Nový Jičín Masarykovo náměstí Nela Franková
Žehnání koledníkům Tříkrálové sbírky a Tříkrálový průvod centrem Prahy Arcidiecéze pražská Praha 1 Kostel sv. Tomáše Praha 1 a průvod následně z Malostranského náměstí přes Karlův most na Staroměstské náměstí Jana Havlová
Rybovka v Chuchli Arcidiecéze pražská Chuchle sv. Jana Nepomuckého Jakub Šerých
Tříkrálová sbírka Diecéze brněnská Vřesice obec Radek Hanskut
Slavnost Matky Boží Panny Marie - Ekumenická bohoslužba Arcidiecéze pražská Praha - Nové Butovice KC sv. Prokop Martin Myslivec
Liturgie slavnosti Matky Boží Panny Marie Arcidiecéze pražská Praha sv. Vít Lucie Horníková
Slavnost Matky Boží Panny Marie Diecéze českobudějovická České Budějovice katedrála sv. Mikuláše Michal Klečka
Požehnání baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Arcidiecéze pražská Stará Boleslav bazilika Nanebevzetí Panny Marie Jakub Šerých
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Roman Albrecht
Liturgie Na poděkování Bohu Arcidiecéze pražská Praha sv. Terezie Jana Havlová
Via Sancta Mariana - pouť na půlnoční mši svatou do Staré Boleslavi Arcidiecéze pražská Praha - Stará Boleslav bazilika Nanebevzetí Panny Marie Jakub Šerých
VI. Vánoční setkání schól Arcidiecéze olomoucká Kyjov Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje Richard Smolák