Datum a čas Událost Den Diecéze Město Místo Fotografové
Vernisáž výstavy fotografií „Svatořečení Anežky České v Římě“ Praha kostel sv.Anežky České, Praha-Spořilov N e o b s a z e n o
SLAVNOST SVĚCENÍ KOSTELA A OLTÁŘE SVATÉ ANNY Arcidiecéze olomoucká Olomouc Sv. Anna Pavel Langer
Návštěva kardinála Burkeho ve farnosti Zahraničí Štefanov Štefanov N e o b s a z e n o
Žehnání nově obnovených varhan ve Štítarech Diecéze brněnská Štítary Štítary, kostel sv. Jiří Iva Horálková
Děkovná mše sv. za 30 let od svatořečení Anežky České Arcidiecéze pražská Praha sv. Anežky České Roman Albrecht
Mše sv. na poděkování Bohu a sv. Anežce České za 30 let svobody Praha 1 Praha, katedrála sv. Víta Tomáš Ježek
Svatohubertská mše svatá Diecéze brněnská Kunštát Kostel sv. Stanislava Jan Šašinka
Cisterciácká pečeť - přehlídka mešních a košer vín Arcidiecéze olomoucká Velehrad Slovanský sál Stojanova gymnázia František Ingr
Liturgie svátku sv. Anežky České Arcidiecéze pražská Praha katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha Roman Albrecht
Setkání schol Arcidiecéze olomoucká Lidečko sv. Kateřina Radek Hanskut
Návštěva papežského nuncia ve věznici Arcidiecéze pražská Jiřice Věznice Jiřice Martina Řehořová
Mše na poděkování za dar života a služby P. Josefa Mixy Arcidiecéze pražská Praha Vojenský kostel sv. Jana Nepomuckého Lucie Horníková
Mše sv. v rotundě sv. Martina - zahájení lampionového průvodu Praha 2 - Vyšehrad rotunda sv. Martina Michal Havel
Ekumenické nešpory Arcidiecéze pražská Praha 6 Klášter Benediktinek - Bílá hora Tomáš Ježek
Oslava svátku sv. Martina Diecéze českobudějovická Třeboň Masarykovo náměstí, Kostel P. M. Královny a sv. Jiljí Marie Košinová
Děkanátní přehlídka schól Arcidiecéze olomoucká Zlín Salesiání Jižní Svahy Jan Hubáček
Hodová mše svatá Arcidiecéze olomoucká Milotice Kostel Všech svatých Richard Smolák
Biřmování Mohelnice Mohelnice, kostel sv. Tomáše Becketa N e o b s a z e n o
mše svatá Diecéze českobudějovická Sousedovice kaplička Michal Klečka
Setkání schol Diecéze brněnská Rozseč nad Kunštátem sv. Antonín Stanislav Knotek
Biřmování Arcidiecéze olomoucká Holešov kostel Nanebevzetí P. Marie, Holešov Milena Machálková
Brigáda v budovaném klášteře Drasty Arcidiecéze pražská Drasty Drasty Jakub Šerých
Konference církve Slovo života Diecéze brněnská Brno Slovo Života, Nové Sady 37 Iva Horálková
Putování ostatků sv. Vincenta Hradec Králové Katedrála Svatého Ducha N e o b s a z e n o
Hubertská pouť Diecéze brněnská Křtiny Kostel Jména Panny Marie Tomáš Cigánek
Putování relikvie sv. Vincenta de Paul Diecéze brněnská Střelice u Brna Kostel Nejsvětější Trojice Vojtěch Hlávka
Slavnostní bohoslužba věnovaná památce zesnulých Praha 2 - Vyšehrad bazilika sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Martina Řehořová
Putování relikvie Sv. Vincence de Paul Arcidiecéze olomoucká Bzenec Kostel sv. Jana Křtitele Zbyněk Šišpera
Liturgie slavnosti Všech svatých Arcidiecéze pražská Praha Všech Svatých Lucie Horníková
Putování relikvie sv. Vincenta de Paul Arcidiecéze olomoucká Kroměříž Klášterní kaple sester sv. Vincence František Ingr